NOVETATS

Data Departament Títol Arxius
Laboral Canvis en la obligació de registre de la jornada laboral PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres persones PDFExcel
General Calendari Laboral 2017– Consulta festes locals PDFLINK
Laboral Obligació de registre de jornada PDFExcel
ComptableFiscal La conservació de la documentació fiscal i comptable PDF

Veure tots els comunicats

Duran Pons