NEWS

Date Department Title Archives
General Calendari Laboral 2019 PDFLINK
Legalitzacions Adaptació de les empreses al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades PDFPDFLINK
Fiscal-Laboral Novetats destacades reforma del treball autònom PDF
Laboral Canvis en la obligació de registre de la jornada laboral PDF
Laboral Obligació de registre de jornada PDFExcel
ComptableFiscal La conservació de la documentació fiscal i comptable PDF

See all the announcements

Duran Pons