Comunicats

Data Departament Títol Arxius
Laboral Registre de la jornada de treball i altres mesures del R.D.Llei 8/2019 PDFPDF
Laboral Mesures d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes (RDLlei 6/2019) PDFPDF
General Actualització: Els terminis de conservació de la informació a les empreses PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres persones PDFLINK
Laboral Novetats destacades en l’àmbit laboral per l’any 2019 PDF
2018
General Calendari Laboral 2019 PDFLINK
Legalitzacions Adaptació de les empreses al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades PDFPDFLINK
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres persones PDFLINK
2017
Laboral Participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 PDF
General Calendari Laboral 2018 PDFLINK
Fiscal-Laboral Novetats destacades reforma del treball autònom PDF
Laboral Canvis en la obligació de registre de la jornada laboral PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres persones PDFExcel
2016
General Calendari Laboral 2017– Consulta festes locals PDFLINK
Laboral Obligació de registre de jornada PDFExcel
ComptableFiscal La conservació de la documentació fiscal i comptable PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDFExcel
2015
Laboral Novetats en la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal PDF
General Calendari Laboral 2016 – Consulta festes locals PDFLINK
Fiscal-Laboral Canvi retencions IRPF 2015 PDF
Laboral Criteris d’inspecció en la contractació temporal PDF
Laboral RD Llei 1/2015 – Mínim exempt de 500€ en contingències comunes PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDFExcel
2014
Fiscal-Laboral Retencions IRPF 2015 PDF
General Calendari Laboral 2015 – Consulta festes locals PDFLINK
Fiscal Tipus de retenció aplicable a alguns professionals PDF
Fiscal Procediment de devolució de l’IVMDH PDF
Laboral RD Llei 3/2014 de “Tarifa Plana” en contingències comunes PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDFExcel
Laboral Resum de novetats laborals PDF
2013
Fiscal Retencions IRPF 2014 PDF
Fiscal Comunicacions inversió del subjecte passiu en obres de construcció o rehabilitació – Promotor empresari PDFPDF
Fiscal Comunicacions inversió del subjecte passiu en obres de construcció o rehabilitació – Promotor no empresari PDFPDF
General Calendari Laboral 2014 – Consulta festes locals PDFLINK
Fiscal El nou Règim de Caixa en l’IVA i altres novetats destacades PDF
Laboral Recull de novetats en l’àmbit laboral PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDFExcel
Fiscal Nou Reglament de Facturació RD 1619/2012 PDFLINK
2012
Fiscal Manifestació IVA reduït execució d’obres PDF
Fiscal Nota Llei 7/2012 de prevenció i lluita contra el frau PDF
Laboral Calendari Laboral 2013 – Consulta festes locals PDFLINK
Fiscal Nota sobre mesures fiscals RDL 20/2012 PDF
Fiscal IRPFi Patrimoni 2011 PDF
Laboral Reforma laboral del RD 3/2012 PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDFExcel
Fiscal Nous tipus de retenció I.R.P.F. i I.S. 2012-2013 PDF
2011
Laboral Calendari Laboral 2012 – Consulta festes locals PDFLINK
Laboral Jornada 26/10/11: Reforma de la S.S. i les pensions PDFPDF
Laboral Mesures contra l’economia submergida R.D. 5/2011 PDF
Fiscal Novetats deducció per obres de millora en l’habitatge PDF
Fiscal IRPF 2010 PDF
Laboral Nous contractes de treball a temps parcial PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDF
Fiscal-Laboral Resum novetats Laboral i Fiscal 2011 PDF
2010
Legalitzacions Novetas normativa venda i consum de tabac PDFPDF
Legalitzacions Nova prestació per cessament activitat dels treballadors autònoms PDF
Laboral Calendari Laboral 2011 – Consulta festes locals PDFLINK
Laboral Jornada 20/10/10: Les claus de la Reforma Laboral PDFPDF
Laboral Resum de la Reforma Laboral del R.D. 10/2010 PDF
Fiscal Aplicació dels nous tipus d’IVA a partir de l’1/7/2010 PDF
Fiscal Nota sobre mesures d’IRPF i IVA del R.D. 6/2010 PDFLINK
Fiscal IRPF 2009 PDF
Laboral Ajuts formació i ocupació treballadors autònoms PDF
Laboral Novetats i recordatori Laboral 2010 PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDF
Fiscal Novetats IVA 2010 PDF
Fiscal Novetats IVA: Operacions intracomunitàries i 349 PDF
2009
Fiscal Esquema nous tipus de retenció IRPF 2010 PDF
Laboral Calendari Laboral 2010 PDF
Fiscal IRPF 2008 PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDF
Fiscal Nota sobre novetats fiscals PDF
Laboral Novetats i recordatori Laboral 2009 PDF
2008
Laboral Calendari Laboral 2009 PDF
Fiscal Canvi en el NIF de les SCPs PDF
Laboral Inscripció al R.E.A. – Sector de la Construcció PDF
Laboral Aplicació de la deducció de 400 Euros en l’IRPF PDF
Laboral Subvenció a la contractació de persones joves PDF
Fiscal IRPF i Patrimoni 2007 PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDF
Laboral Novetats i recordatori Laboral 2008 PDF
Legalitzacions Nou Reglament Protecció de Dades Personals PDF
2007
Laboral Calendari Laboral 2008 PDF
Comptable Esquema sobre l’aplicació del Nou Pla General de Comptabilitat i Taula d’Equivalencies PGC90-PGC07 PDFPDF
Fiscal Texte nou Pla General de Comptabilitat (RD 1515/07) (General / Pimes) PDFPDF
General Nou aparcament municipal Pineda Centre PDF
Fiscal IRPF i Patrimoni 2006 PDF
Laboral Jornada 24/5/07 sobre llei subcontractació i altres PDF
Fiscal Entrada en vigor retenció 1% activitats en moduls (Acces a consulta web AEAT) PDFPDFLINK
Laboral Novetats i recordatori Laboral 2007 PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDF
2006
Fiscal Nova Llei IRPF: Esquema noves retencions PDFPDF
Laboral Reforma Laboral:Circular de Resum i Anàlisi PDFPDF
Laboral Nou Llibre de Visites PDF
Fiscal IRPF i Patrimoni 2005 PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 1er Tr. 2006 PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers PDF
2005
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 4rt Tr. 2005 PDF
Legalitzacions Nova Llei del Tabac – Punts desctacats PDF
Fiscal Noves taules despeses locomoció i dietes PDF
Laboral Circular Autònoms – Pensions – Síndic de Greuges PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 3er Tr. 2005 PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 2er Tr. 2005 PDF
Fiscal IRPF i Patrimoni 2004 PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 1er Tr. 2005 PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers PDF
Laboral Novetats i recordatori Laboral 2005 PDF
2004
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 4rt Tr. 2004 PDF
Legalitzacions Presentació Jornada Nova Llei Concursal PDFPDF
Legalitzacions Documentació Jornada Nova Llei Concursal PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 3er Tr. 2004 PDF
Laboral Novetats Laborals – Juliol 2004 PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 2on Tr. 2004 PDF
Fiscal La responsabilitat susidiraria en la nova L.G.T. PDF
Fiscal IRPF i Patrimoni 2003 PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 1er Tr. 2004 PDF
Fiscal Declaració anual d’operacions amb terceres pers. PDF
Laboral Novetats i recordatori Laboral 2004 PDF
Laboral Novetats Règim Especial Agrari per compta pròpia PDF
2003
Laboral Calendari Laboral 2004 PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 4rt Tr. 2003 PDF
Fiscal Noves obligacions de facturació: Reglament / Resum PDFPDF
Laboral Canvis cobertura Autònoms PDF
Legalitzacions Normativa Ambiental / Protecció Dades / Autònoms PDF
Legalitzacions Fulls de Reclamació / Denuncia PDFPDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 3er Tr. 2003 PDF
Fiscal Recordatori declaracions fiscals 2on Tr. 2003 PDF
Fiscal Obligacions entitats sense ànim de lucre PDF
Fiscal IRPF i Patrimoni 2002 PDF
Laboral Novetats Laborals 2003 PDF
2002
Legalitzacions Llei Orgànica de Protecció de Dades PDF