Avís legal

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquest portal són propietat de Duran Pons o de tercers, i no es poden entendre cedits a altres professionals per a la seva explotació. La informació que conté, en especial la referida a les “Comunicacions” es subministra tal com és, essent de caire general i no implicant l’obligació per part de l’empresa de garantir la seva exactitud i no representant la prestació d’un servei d’assessorament. L’empresa no es fa responsable doncs de les decisions que es prenguin en base a la informació subministrada en aquest portal.

L.S.S.I.

En compliment de l’establert a la Llei de Serveis a la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (34/2002 d’11 de juliol), les dades de informació general d’aquest lloc web son:

Duran Pons Gestió i Assessorament, S.A.

NIF A58466889
Registre Mercantil de Barcelona
Foli 207, tom 9128, full num. B-91153
Bernat Pons Duran. Gestor Administratiu nº2916.

Duran Pons Corredoria d’Assegurances, S.L.

NIF B58225939
Registre Mercantil de Barcelona
Foli 116, tom 23732, full num. B-57563
Registre DGPF J-844. Assegurança de responsabilitat civil de l’art.6 decret 347/1995 de 28/12 i 15 llei 9/1992 de 30/4.
Servei d’atenció al client segons Ordre ECO 734/2004 realitzat per “JGBR Abogados y Asesores Tributarios” a través del Col.legi de Mediadors d’Assegurances Titulats de Barcelona.
Janina Pons Duran. Directora Tècnica, co.legiada nº 74456 al Col.legi de Mediadors d’Assegurances Titulats de Barcelona.

Dades de contacte

Montpalau 6, 1er
08397 Pineda de Mar (Barcelona)
T (34) 93 767 05 50
F (34) 93 762 66 63
E info@duranpons.com

Política relativa a dades personals (Llei de Protecció de Dades)

Les dades personals facilitades a Duran Pons Gestió i Assessorament S.A. i a Duran Pons Corredoria d’Assegurances S.L. estan protegides per la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i seran incorporades als fitxers de clients que posseeix l’empresa i que han estat comunicats a l’Agència de Protecció de Dades. Les finalitats d’aquests fitxers són: facturació, obligacions fiscals, comptabilitat, assessorament i gestió fiscal, laboral, comptable i altres tràmits davant les administracions públiques, enviament de circulars informatives, gestió de pòlisses d’assegurances, rebuts, i sinistres davant les companyies d’Assegurances actuant per compte i en representació dels interessats.

En completar els formularis subministrats, ens està donant el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateixos. Aquestes no seran utilitzades per altre fi ni seran comunicades a tercers més enllà del que es derivi de la gestió que ens està encarregant.

Si ho desitja, pot exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel.lació previstos en la llei adreçant-se personalment a les nostres oficines o dirigint un missatge a: dp@duranpons.com.