Comunicats

Comunicats destinats als nostres clients

Aquesta informació te caràcter merament informatiu, essent un resum que pot requerir una major  concreció, pel que no vol ser ni constitueix un assessorament legal en el per si sol les persones naturals o jurídiques puguin basar la seva actuació.

COVID-19 RDL 10/2020 de 29 de març que introdueix un permís retribuït recuperable per a treballadors que no prestin serveis definits com essencials

30 Març, 2020

El RDL 10/2020, de 29 de març, i amb l’objectiu d’assolir un major grau de confinament en la lluita contra el COVIT-19, introdueix un permís retribuït recuperable obligatori per a les persones treballadores que no prestin algun dels serveis essencials que es defineixen a l’annex del mateix Reial Decret Llei. Aquest permís anirà del 30…

Llegir més

COVID-19 Resum de les mesures incloses al RDL 9/2020 de 27 de març

29 Març, 2020

Aquest nou Reial Decret complementa les mesures posades en marxa pel RDL 8/2020 de 18 de març: Es prorroga l’estat d’alarma fins el 12 d’abril de 2020 a les 00:00 hores. Mentre duri l’estat d’alarma no están permesos els acomiadaments per causes objectives vinculades al mateix. S’interromp el còmput de la durada màxima dels contractes…

Llegir més

COVID-19: Mesures de flexibilitat temporal per a evitar acomiadaments incloses al RDL 8/2020 de 18 de març

19 Març, 2020

Procediment de suspensió de contractes o reducció de Jornada (ERTO per FORÇA MAJOR) Es consideraran Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) per FORÇA MAJOR quan es pugui acreditar que: La seva causa directa és el tancament derivat de la declaració d’Estat d’Alarma del RLD 463/2020 de 14 de març. Manca de subministraments que impedeixin greument el…

Llegir més

COVID-19: Resum de mesures de càracter financer o orientades a l’ajornament o suspensió de deutes de caràcter tributari

19 Març, 2020

MESURES A NIVELL FINANCER Persones físiques Les persones físiques que es trobin dins dels supòsits de vulnerabilitat econòmica establerts a l’article 9 d’el RDL 8/2020, podran sol·licitar a l’entitat financera una moratòria del deute hipotecari destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar davant l’entitat financera creditora en el termini màxim de…

Llegir més

COVID-19: Prestació extraordinaria per cessament d’activitat per a autònoms RDL 8/2020 de 17 de març

19 Març, 2020

El RDL 8/2020 de 17 de març introdueix una prestació econòmica per aquelles persones que cotitzen el el règim d’Autònoms i que o bé: Hagin hagut de suspendre la seva activitat a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per ser una de les activitats suspeses en virtud del RD 463/2020. Quan la seva facturació…

Llegir més

COVID-19: Model de certificat per desplaçament de treballadors

17 Març, 2020

CERTIFICAT D’EMPRESA per al desplaçament dels treballadors Aquí teniu un model de certificat que pot emetre l’empresa per a facilitar als treballadors el desplaçament entre el seu domicili particular i l’empresa mentre dura l’Estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya.  

Llegir més

COVID-19: Declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitaria – RD 463/2020 de 14 de març

15 Març, 2020

El Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 fixa, entre d’altres, les següents mesures: La limitació de la llibertat de circulació de les persones, que només podran circular per la via pública, a peu o en cotxe, per a la realització de les…

Llegir més

COVID-19: Mesures de flexibilització en relació al temps de treball i expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs)

14 Març, 2020

La normativa actualment en vigor, contempla vàries mesures a les que es poden acollir les empreses per fer front a la situació actual, ja sigui per adaptar la jornada a la menor activitat, ja sigui per protegir la salut de les persones treballadores: Distribució irregular de la jornada: Permet disposar d’una bossa d’hores, de manera…

Llegir més

COVID-19: Mesures preventives en l’àmbit d’establiments d’oci i restauració – Resolució SLT/737/2020

14 Març, 2020

El Govern de la Generalitat de Catalunya en resolució SLT/737/2020, publicada el 13 de març ha adoptat les següents mesures preventives en l’àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d’oci i comercials: El tancament de les estacions d’esquí, d’esquí nòrdic i de les estacions de muntanya. El tancament de tota classe d’instal·lacions esportives, gimnasos i…

Llegir més

COVID-19 – Mesures laborals i fiscals dels RDL 6/2020 i RDL 7/2020 d’11 i 13 de març

13 Març, 2020

RD-L 6/2020, publicat l’11 de març Consideració d’accident de treball de les baixes i situacions d’aïllament ocasionades pel COVID-19: Es considera situació assimilada a accident de treball, exclusivament per la prestació econòmica d’incapacitat temporal, els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocada pel virus COFID-19. El treballador ha de trobar-se en situació d’alta…

Llegir més

Recordatori d’aspectes importats del Conveni d’Hostaleria de Catalunya

29 Febrer, 2020
Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones 2019

7 Gener, 2020
Llegir més

Calendari Laboral 2020

17 Novembre, 2019
Llegir més

Participació dels treballadors en les Eleccions Generals 2019

29 Octubre, 2019
Llegir més

Registre de la jornada de treball i altres mesures del R.D.Llei 8/2019

26 Març, 2019

Registre de la jornada de treball i altres mesures del R.D.Llei 8/2019

Llegir més

Mesures d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes (RDLlei 6/2019)

25 Març, 2019

Mesures d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes (RDLlei 6/2019)

Llegir més

Actualització: Els terminis de conservació de la informació a les empreses

2 Març, 2019

Actualització: Els terminis de conservació de la informació a les empreses

Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones 2018

23 Gener, 2019

Declaració anual d’operacions amb terceres persones

Llegir més

Novetats destacades en l’àmbit laboral per l’any 2019

11 Gener, 2019

Novetats destacades en l’àmbit laboral per l’any 2019

Llegir més

Calendari Laboral 2019

13 Novembre, 2018

Calendari Laboral 2019

Llegir més

Adaptació de les empreses al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

14 Febrer, 2018

Adaptació de les empreses al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

Llegir més

Contacta amb Duran Pons

Ens posarem en contacte amb tu en breu