Comunicats

Comunicats destinats als nostres clients

Aquesta informació te caràcter merament informatiu, essent un resum que pot requerir una major  concreció, pel que no vol ser ni constitueix un assessorament legal en el per si sol les persones naturals o jurídiques puguin basar la seva actuació.

Modificació en el procediment de gestió de la Incapacitat Temporal – Ordre ISM/2/2023

16 gener, 2023

L’Ordre ISM/2/2023 ha modificat, amb efectes a partir del proper 1-4-2023 el procediment de gestió dels processos d’Incapacitat Temporal (IT), de forma que es suprimeix l’obligació del treballador de rebre i presentar a l’empresa còpia del comunicat de baixa, confirmació i alta. Per tant, a partir de l’1 d’abril, la forma que tindran les empreses…

Llegir més

Resum dels principals aspectes de l’àmbit laboral inclosos en la Llei 28/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023

16 gener, 2023

Bases i tipus de cotització S’incrementa un 8,6 % la base màxima de cotització a la Seguretat Social, establint-se en 4.495 euros mensuals (54.000 euros anuals). Les bases mínimes de cotització s’incrementaran segons ho faci el Salari Mínim Interprofessional. Cal tenir present que la Llei 21/2021 va introduir per a tots els règims l’anomenat mecanisme…

Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones – Model 347/2022

2 gener, 2023

Fins el 28 de febrer de 2023 les persones físiques, societats o entitats en règim d’atribució de Rendes que desenvolupen activitats empresarials o professionals han de presentar la declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici 2022. No han de presentar aquest model les empreses durant l’exercici 2021 hagin estat incloses al sistema de…

Llegir més

Rebaixa temporal del IVA aplicable a alguns aliments – Reial Decret-Llei 20/2022 de 27 de desembre

29 desembre, 2022

El Reial Decret-Llei 20/2022 de 27 de desembre ha rebaixat de forma temporal, entre l’1 de gener i el 30 de Juny de 2023, i subjecte a l’evolució de la taxa interanual d’inflació subjacent, els tipus d’IVA aplicables als següents aliments: Del 10% al 5%: Olis d’oliva i de llavors Pastes alimenticies El recàrrec d’equivalència…

Llegir més

Calendari Laboral 2023

3 novembre, 2022
Llegir més

Notificacions electròniques obligatories a societats – Alta a sistemes d’alertes

4 octubre, 2022

La Llei 39/2015 va establir l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública per a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals col.legiats. Aquesta definició inclou societats anònimes o limitades, societats civils, comunitats de béns i associacions i no afecta només a les relacions amb l’AEAT i la Seguretat Social, on des del nostre despatx podem estar apoderats per rebre notificacions electròniques en…

Llegir més

Principals canvis en la relació laboral dels empleats de la llar – Reial Decret Llei 16/2022 de 6 de setembre

23 setembre, 2022

Ampliació de la cotització A partir de 1-10-2022 és obligatori cotitzar per la prestació d’atur, amb uns tipus del 6,05 % (5% persona ocupadora; 1,05 persona treballadora) sobre la base de cotització, si bé un 80% de la cotització de la persona ocupadora estarà temporalment bonificat. La persona ocupadora també haurà de cotitzar un 0,2%…

Llegir més

El nou sistema de cotització del règim d’autònoms per ingressos reals – Reial Decret Llei 13/2022 de 26 de juliol

21 setembre, 2022

El nou sistema de cotització del Règim d’Autònoms introduït pel RD-L 13/2022 i que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2023, bàsicament determina que les persones que cotitzin per aquest Règim ho hauran de fer pels seus rendiments nets reals. La norma disposa d’un Règim transitori que anirà aplicant-se progressivament durant els…

Llegir més

Documentació Renda i Patrimoni 2021

7 abril, 2022
Llegir més

Resum de les deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica d’ habitatges realitzades a partir del 6/10/2021 (RDL 19/2021)

7 abril, 2022

NOTA: Terminis prorrogats un any pel RD-L 18/2022 de 18 d’octubre (corregits en vermell) Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració  Fins al 31/12/2023. En l’habitatge habitual, llogat o per al lloguer (abans de 31/12/2024). Han de permetre reduir la demanda en almenys un 7%. Deducció del 20%,…

Llegir més

COVID-19 Pròrroga dels ERTO fins al 31 de març de 2022 – Reial Decret Llei 2/2022

24 febrer, 2022

El Reial Decret-Llei 2/2022, de 22 de febrer recull ,entre d’altres mesures, les condicions que regiran una nova pròrroga dels ERTO-COVID (que finalitzaven el 28 de febrer de 2022) fins el 31 de març de 2022. Es regula també la pròrroga fins la mateixa data de les prestacions extraordinàries per cessament d’activitats dels autònoms i…

Llegir més

Novetats en el salari mínim interprofessional i en les cotitzacions a la Seguretat Social per a l’any 2022 introduïdes per la Llei 22/2021 i el RD 152/2022 de 22 de febrer

23 febrer, 2022

El RD 152/2022 de 22 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022  i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2022 fixa el SMI en anual en 14.000 euros, el mensual en 1.000 euros i el diari en 33,33 euros. La jornada legal mínima per treballadors eventuals…

Llegir més

Reforma Laboral del RD-Llei 32/2021 de 28 de desembre

13 gener, 2022

El Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, ha entrat en vigor el 31/12/2021, a excepció de certes matèries que entraran en vigor el 31/03/2022. Els punts essencials de la nova normativa són els següents: Simplificació de les modalitats de contractació, amb la finalitat de generalitzar el contracte…

Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones – Model 347/2021

5 gener, 2022

Fins el 28 de febrer de 2022 les persones físiques, societats o entitats en règim d’atribució de Rendes que desenvolupen activitats empresarials o professionals han de presentar la declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici 2021. No han de presentar aquest model les empreses durant l’exercici 2021 hagin estat incloses al sistema de…

Llegir més

Calendari Laboral 2022

11 novembre, 2021
Llegir més

COVID-19 Pròrroga dels ERTO i prestacions per autònoms fins al 28 de febrer de 2022 – Reial Decret Llei 18/2021

30 setembre, 2021

El Reial Decret-Llei 18/2021, de 28 de setembre, sobre mesures urgents per la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i millora del mercat de treball, recull les condicions que regiran una nova pròrroga dels ERTO fins el 28 de febrer de 2022, així com les prestacions per cessament d’activitats dels autònoms.   PRÒRROGA I RENOVACIÓ DELS…

Llegir més

COVID-19 Pròrroga dels ERTO i prestacions per autònoms fins al 30 de setembre – Reial Decret Llei 11/2021

31 maig, 2021

El Reial Decret-Llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, prorroga novament la vigència dels ERTO entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2021, així com les prestacions per cessament d’activitats dels autònoms. Cal destacar també que estableix…

Llegir més

Documentació Renda i Patrimoni 2020

21 abril, 2021
Llegir més

RD-L 5/2021 ANEXO I

14 març, 2021

  CNAE-2009 Descripción actividad 0710 Extracción de minerales de hierro. 1052 Elaboración de helados. 1083 Elaboración de café, té e infusiones. 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. 1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. 1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores. 1419 Confección de otras prendas de…

Llegir més

COVID-19 RD-L 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

14 març, 2021

El Reial Decret-Llei 5/2021 inclou diverses línies d’actuació orientades a la protecció del teixit productiu, de les que us en destaquem les següents: TÍTOL I: Ajuts directes a empreses, gestionats pels governs autonòmics, que resumirem a continuació. TÍTOL II: Reestructuració del deute financer, gestionat per les entitats financeres. Resta pendent de desenvolupament reglamentari i està…

Llegir més

Instruccions per a la participació de persones treballadores als processos electorals de caire general

11 febrer, 2021

PERSONES TREBALLADORES AMB LA CONDICIÓ D’ELECTORS Tindran dret a un permís retribuït de com a màxim 4 hores dins la jornada laboral que els correspongui, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret a vot, subjecta a les següents condicions: Han de tenir la condició d’electors (és a dir han d’estar inclosos en el…

Llegir més

Contacta amb Duran Pons

Ens posarem en contacte amb tu en breu