Comunicats

Comunicats destinats als nostres clients

Aquesta informació te caràcter merament informatiu, essent un resum que pot requerir una major  concreció, pel que no vol ser ni constitueix un assessorament legal en el per si sol les persones naturals o jurídiques puguin basar la seva actuació.

Novetats en el salari mínim interprofessional i en les cotitzacions a la Seguretat Social per a l’any 2022 introduïdes per la Llei 22/2021 i el RD 152/2022 de 22 de febrer

23 febrer, 2022

El RD 152/2022 de 22 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022  i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2022 fixa el SMI en anual en 14.000 euros, el mensual en 1.000 euros i el diari en 33,33 euros. La jornada legal mínima per treballadors eventuals…

Llegir més

Reforma Laboral del RD-Llei 32/2021 de 28 de desembre

13 gener, 2022

El Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, ha entrat en vigor el 31/12/2021, a excepció de certes matèries que entraran en vigor el 31/03/2022. Els punts essencials de la nova normativa són els següents: Simplificació de les modalitats de contractació, amb la finalitat de generalitzar el contracte…

Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones – Model 347/2021

5 gener, 2022

Fins el 28 de febrer de 2022 les persones físiques, societats o entitats en règim d’atribució de Rendes que desenvolupen activitats empresarials o professionals han de presentar la declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici 2021. No han de presentar aquest model les empreses durant l’exercici 2021 hagin estat incloses al sistema de…

Llegir més

Calendari Laboral 2022

11 novembre, 2021
Llegir més

COVID-19 Pròrroga dels ERTO i prestacions per autònoms fins al 28 de febrer de 2022 – Reial Decret Llei 18/2021

30 setembre, 2021

El Reial Decret-Llei 18/2021, de 28 de setembre, sobre mesures urgents per la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i millora del mercat de treball, recull les condicions que regiran una nova pròrroga dels ERTO fins el 28 de febrer de 2022, així com les prestacions per cessament d’activitats dels autònoms.   PRÒRROGA I RENOVACIÓ DELS…

Llegir més

COVID-19 Pròrroga dels ERTO i prestacions per autònoms fins al 30 de setembre – Reial Decret Llei 11/2021

31 maig, 2021

El Reial Decret-Llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, prorroga novament la vigència dels ERTO entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2021, així com les prestacions per cessament d’activitats dels autònoms. Cal destacar també que estableix…

Llegir més

Documentació Renda i Patrimoni 2020

21 abril, 2021
Llegir més

RD-L 5/2021 ANEXO I

14 març, 2021

  CNAE-2009 Descripción actividad 0710 Extracción de minerales de hierro. 1052 Elaboración de helados. 1083 Elaboración de café, té e infusiones. 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. 1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. 1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores. 1419 Confección de otras prendas de…

Llegir més

COVID-19 RD-L 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

14 març, 2021

El Reial Decret-Llei 5/2021 inclou diverses línies d’actuació orientades a la protecció del teixit productiu, de les que us en destaquem les següents: TÍTOL I: Ajuts directes a empreses, gestionats pels governs autonòmics, que resumirem a continuació. TÍTOL II: Reestructuració del deute financer, gestionat per les entitats financeres. Resta pendent de desenvolupament reglamentari i està…

Llegir més

Instruccions per a la participació de persones treballadores als processos electorals de caire general

11 febrer, 2021

PERSONES TREBALLADORES AMB LA CONDICIÓ D’ELECTORS Tindran dret a un permís retribuït de com a màxim 4 hores dins la jornada laboral que els correspongui, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret a vot, subjecta a les següents condicions: Han de tenir la condició d’electors (és a dir han d’estar inclosos en el…

Llegir més

COVID-19 Pròrroga dels ERTO i prestacions per autònoms fins al 31 de maig – Reial Decret Llei 2/2021

28 gener, 2021

El Reial Decret-Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, prorroga novament la vigència dels ERTO i les prestacions per cessament d’activitats dels autònoms  entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021, introduint algunes modificacions en aquestes mesures extraordinàries per la protecció de…

Llegir més

Novetats destacades en l’àmbit laboral i en el Règim d’Autònoms introduïts per la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021

11 gener, 2021

Es manté el salari mínim interprofessional (SMI) tal i com va quedar fixat per l’any 2020: 950 € mensuals en 14 pagues o 13.300 € anuals. Existeix la possibilitat de revisió durant l’any en el marc del diàleg social. Règim General de la Seguretat Social Es mantenen les bases mínimes, màximes i tipus de cotització,…

Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones – Model 347/2020

9 gener, 2021

Fins l’1 de març de 2021 les persones físiques, societats o entitats en règim d’atribució de Rendes que desenvolupen activitats empresarials o professionals han de presentar la declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici 2020. No han de presentar aquest model les empreses durant l’exercici 2020 hagin estat incloses al sistema de…

Llegir més

COVID-19 Mesures fiscals introduïdes pel Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, hostaler i comercial, i en matèria tributària

24 desembre, 2020

El Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, conté una sèrie de mesures fiscals entre les que us destaquem: Aplaçament de deutes tributaris Com ja havia establert el RD-L 7/2020, es restableixen els aplaçaments de deutes tributaris en condicions similars: Pels autònoms i empreses que tinguin un volum de facturació inferior a 6.010.121,04€, hi…

Llegir més

COVID-19 Novetats laborals introduïdes pel Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, hostaler i comercial i en matèria tributària

24 desembre, 2020

El Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, conté una sèrie de mesures laborals dirigides a alguns dels sectors de l’economia més afectats per la pandèmia, entre els quals destaquem els següents: Ampliació dels sectors als que son aplicables les exempcions en ERTEs per Força Major S’amplia per als mesos de desembre de 2020…

Llegir més

Calendari Laboral 2021

31 octubre, 2020
Llegir més

COVID-19 Model de certificació de l’empresa justificativa de desplaçaments fins o des del lloc de treball en situacions de limitació a la mobilitat establertes per les Resolucions SLT/2620/2020, de 25 d’octubre i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre

30 octubre, 2020

Aquest certificat és complementari al certificat autoresponsable de desplaçament que ha d’omplir qui efectua el desplaçament.  

Llegir més

COVID-19 Novetats en matèria d’ERTOs introduïdes pel Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació

3 octubre, 2020

El Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, recull el nou acord assolit entre els agents socials i el Govern Estatal per prorrogar el mecanisme dels ERTOs i mesures complementàries fins a 31 de gener de 2021.  Us en destaquem esquemàticament les principals novetats:   Pròrroga dels ERTO per causes de FORÇA MAJOR Els ERTO…

Llegir més

COVID 19 Noves mesures de recolzament als treballadors autònoms introduïdes pel RDL 30/2020, de 29 de setembre

3 octubre, 2020

El Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació inclou, entre d’altres, diverses mesures de recolzament als treballadors autònoms que esquematitzem a continuació, destacant-vos en primer lloc alguns elements que tenen en comú: Com ja ha estat amb les mesures anteriors aprovades els passats mesos de març i juny…

Llegir més

COVID-19 Modificacions en els ERTOs i prestacions d’autònoms introduïdes pel Reial Decret Llei 24/2020 de 26 de juny

29 juny, 2020

El Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial entre d’altres mesures prorroga de nou l’abast temporal dels ERTOs definits als articles 22 (força major) i 23 (per causes objectives-ETOP) del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.…

Llegir més

COVID-19 Mesures fiscals i mercantils incloses al RD-L 19/2020, de 26 maig

28 maig, 2020

El Reial decret-llei 19/2020, de 26 de maig, inclou, entre d’altres, les següents mesures en l’àmbit de terminis tributaris i mercantils: Impost de societats 2019 Es manté el termini per a presentar l’impost de societats per a l’exercici tancat el 31/12/2019 (entre l’1 al 27 de juliol de 2020), si bé s’obre la possibilitat de…

Llegir més

Contacta amb Duran Pons

Ens posarem en contacte amb tu en breu