Àrea de Clients

CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Duran Pons Correduria d’Assegurances S.L.
Registre DGPF J-844.
Concertades Garanties segons Art 27 Llei 26/2006 de 17 de Juliol.
Servei d’atenció al client segons Ordre ECO 734/2004 realitzat per “JGBR Abogados y Asesores Tributarios” a través del Col.legi de Mediadors d’Assegurances Titulats de Barcelona.

Estudis i propostes: asseg@duranpons.com

Gestió de sinistres: sinistres@duranpons.com

Telèfons d’assistència:

  • AXA: 902 404 084
  • Allianz: 902 300 186
  • L’Aliança: 902 380 390
  • GES Seguros : 902 308 585
  • DKV: 902 499 799
  • Mapfre – autos: 902 448 844
  • Mapfre – llar: 902 136 524
  • MGS : 902 101 899
  • Mussap: 900 847 123
  • Zurich: 902 340 430